Arbozone compact

Chemiekaarten

Tillen en dragen

Tillen en dragen is de bekendste vorm van fysieke belasting en komt in veel beroepen voor. Tillen is het optillen van een last (omhoog brengen) en dragen is het vasthouden van de last terwijl de medewerker zich lopend verplaatst. Te zwaar tillen en dragen wordt vaak als oorzaak genoemd van gezondheidsklachten bij medewerkers. Het gaat dan om klachten aan het bewegingsapparaat; met name de kans op rugklachten (bijvoorbeeld hernia) is bij mensen die veel tillen en dragen 1,5 maal zo groot als bij mensen die weinig tillen. Zwaar tillen wordt ook als veroorzaker gezien van spier- en peesblessures.

Richtlijnen
Er zijn geen duidelijke richtlijnen voor maximaal te tillen en te dragen gewichten. Het aanbevolen maximumgewicht ligt op 25 kg of 23 kg. Maar als je vaak tilt of draagt, ligt het maximale tilgewicht veel lager. De factoren die bij tillen bepalen wat de kans op gezondheidsschade is, zijn:

  •  de afstand tot het lichaam;
  •  de hoogte van het oppakken en wegzetten;
  •  de afstand tussen de oppakhoogte en de wegzethoogte;
  •  de draaiing van de romp;
  •  de kwaliteit van de handvatten;
  •  de frequentie van het tillen.

Met een eenvoudige formule kun je aan de hand van deze 6 factoren berekenen welk gewicht door een groot deel van bevolking nog veilig getild kan worden. Deze formule heet de NIOSH-formule. De NIOSH-formule staat op internet, bijvoorbeeld: www.arbobondgenoten.nl/arbothem/lichblst/lift.htm, of in paragraaf 4.3. van Arbo-Informatieblad 29 Fysieke belasting bij het werk.
Tillen en dragen is veel gemakkelijker als dat dicht tegen het lichaam aan en op heuphoogte gebeurt. Het gebruik van goede handvatten maakt het tillen en dragen gemakkelijker. Zie voor oplossingen paragraaf 5.3 van Arbo-Informatieblad 29 Fysieke belasting bij het werk.
De meningen over tilinstructies en tiltrainingen lopen uiteen. De beste manier van tillen is de manier die medewerkers zelf als minst belastend ervaren. Wanneer tiltrainingen informatie geven aan de medewerkers over het risico van tillen en manieren van tillen aandragen, kunnen deze bijdragen aan het verminderen van fysieke belasting.

De NIOSH-factoren in een tilsituatie

De NIOSH-factoren in een tilsituatie

Voorbeelden
Beoordeling tillen met NIOSH-formule
Een werknemer verricht 8 uur per dag inpakwerk. Hij pakt 4 keer per minuut een doos van 5 kg op, op een hoogte van 60 cm en zet deze weg op een hoogte van 85 cm. De werknemer moet steeds draaien met de doos, maar kan de doos wel dicht bij het lichaam houden. In de NIOSH-formule worden alle gegevens van deze tilwerkzaamheden ingevoerd en de uitkomst is dat het maximale tilgewicht 5,88 kg bedraagt. Dat betekent dat de werkzaamheden niet overbelastend voor de medewerker zijn en dus veilig kunnen worden uitgevoerd.

Verdieping

Wet- en regelgeving
Artikel 5.2. Voorkomen gevaren fysieke belasting
Artikel 5.3. Beperken gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie fysieke belasting

Beleidsregels
Beleidsregel 5.3.1 Tillen op bouwplaatsen

Arbo-Informatiebladen
Arbo-Informatieblad 29 Fysieke belasting bij het werk